24 februari 2013

39m2 apartment with 8 rooms

We moeten allemaal kleiner gaan wonen. Dit is gewoon een feit waar we niet omheen kunnen. Graham Hill, een Canadese architect, toont ons in onderstaande video hoe hij met dit idee omgaat in zijn appartement van 39m2 in New York. Vooral in deze grootsteden, telt iedere meter en dan spreekt zich ook uit in de prijs van vastgoed. Ik vind het fantastisch dat hij 8 verschillende ruimtes heeft gecreeerd; van een gastenkamer met stapelbed tot een speciaal toilet waarvan hij meteen ook een 'stille' ruimte maakt om bv. gemakkelijk te kunnen telefoneren. En dan heb ik nog eens niet die fantastische keuken vermeld! Hoe groot leven jullie? En vooral; zouden jullie hier kunnen leven?

We all need to start living smaller. That's a fact we can't deny. Canadian architect Graham Hill shows in below video how he adapted this idea into a small 39m2 apartment in New York. Especially in cities as New York, every inch counts and is very expensive. I love the fact that he has 8 different spaces; from a guest bedroom behind the closet to a special toilet where he even created a silent space where you could take a phone call in privacy. And what about that crazy kitchen! How big do you live and could you live this small and multi-functional?


Geen opmerkingen:

Een reactie posten