14 februari 2014

Happy Valentine!

If you celebrate Valentine or not, I hope you enjoy the time you spend together with your loved one(s). Be it your friend, lover or even your pet, Cherish these moments and do something special!

Als je nu Valentijn viert of niet, hoop ik dat je in ieder geval volop geniet van je geliefde(n). Al is het nu je partner, vriend of zelfs huisdier, koester deze momenten en maak er iets speciaals van!

 (Postcard of the amazing Ministerie Van Unieke Zaken)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten